Viikkonäkymä

 • Esittely  on
  kpohde ryhmä
  Tavoite:

  Tämä kurssi  opettaa, kuinka itse valmistetaan pedagogisesti pätevää itseopiskelumateriaalia verkkoon.

  Opetusmenetelmä:   

  Opetus koostuu kolmesta osasta

  1. Itseopiskelu-jakso  2. lähiopetus-jakso  3. Tutor-jakso

  Kohderyhmä: 

  • Kaikki verkko-opetusmateriaalia Punaisessa Ristissä tuottavat henkilöt. Kurssi on myös hyödyllinen henkilöille jotka tilaavat  opetusmateriaali ulkopuolilta tahoilta.


  Edeltävät opinnot:

  • Kurssi lähtee yksinkertaiselta asolta. Mitään varsinaisia opintoja ei edellytetä, mutta kurssin suorittamista helpottaa, mikäli on perehtynyt verkko-opetukseen ja omaa perus tietojenkäsittelytaidot.

  Kesto

  • Kurssin suorittaminen kestää yhteensä noin 2 - 3 työpäivää.

  pv matsku  >>


  Keskustelualue: 1
 • 1. ITSEOPISKELUJAKSO

  Tämä itseopiskeluosuus on tehty H5P- editorilla, jota käytetään myös lähiopetusjaksolla.

 • 2. LÄHIJAKSO

  OHJE

  Ennen lähijaksoa:

  1. Ilmoittaudu lähijaksolle Lyytillä 
  2. Luo tunnus  H5P >>      
  3. Luo tunnus  SPR Moodle >> 
  asdf

  Lähijaksolla:

  1. Ota tietokoneesi mukaan.
  2. Osallistujat vastaavat itse matkakuluistaan ja muonituksesta.

  ds

  sdf
  OHJE